İlk Yardım Ve Acil Müdahale Eğitimleri

Hizmetlerimiz

İlk Yardım Ve Acil Müdahale Eğitimleri

Yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının ölçülebilir,izlenebilir bir şekilde ele alınması gerektiğinden işyerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir.Bu gaye ile işveren, çalışma ortamında yapılan işten ortaya çıkan; çalışanların sağlık güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları öğretmek, izlemek ve önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

İşletmelerde ele alınan İç Ortam Ölçümleri

- İş güvenliği Ortam Ölçümleri:

- İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi

- İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

- İşyeri Aydınlatma Ölçümü

- İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı, vb)

- İşyeri Organik Buhar Ölçümü

- İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü

- İşyeri Gaz Buhar Ölçümü

Çevresel Ölçümler

- Baca Gazı (Emisyon) Analizleri

- Uçucu Organik Bileşenler ( VOC )

- Hava Kalitesi Ölçümü ve Modellemesi